فایل های دسته بندی دانش آموزی(درسی) - صفحه 1

دانلود پاورپوینت پتانسیل الکتریکی

دانلود پاورپوینت پتانسیل الکتریکی - بنام خدا پتانسیل الکتریکی پتانسیل الکتریکی مطابق شکل اگر بار مثبت q را در یک میدان الکتریکی E رها کنیم، به...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پایه هشتم میانگین داده ها

دانلود پاورپوینت پایه هشتم میانگین داده ها - بنام خدا میانگین داده ها پایه هشتم نمره های چند دانش آموز به صورت زیر است. میانگین نمره ها را ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پیشامد مستقل قانون ضرب احتمالات برای دو پیشامد مستقل

دانلود پاورپوینت پیشامد مستقل قانون ضرب احتمالات برای دو پیشامد مستقل - بنام خدا پیشامد مستقل قانون ضرب احتمالات برای دو پیشامد مستقل دو پیشامد...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پایه هشتم مثلث های هم نهشت

دانلود پاورپوینت پایه هشتم مثلث های هم نهشت - بنام خدا مثلث های هم نهشت پایه هشتم رابطه ی فیثاغورس: در هر مثلث قائم الزاویه مجذور وتر با مجمو...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پرتوزایی – آزمایش های رادرفوردعدد اتمی و جرمی ایزوتوپ

دانلود پاورپوینت پرتوزایی آزمایش های رادرفوردعدد اتمی و جرمی ایزوتوپ - بنام خدا پرتوزایی – آزمایش های رادرفورد عدد اتمی و جرمی - ایزوتوپ ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پایه هشتم مثلث های هم نهشت

دانلود پاورپوینت پایه هشتم مثلث های هم نهشت - بنام خدا مثلث های هم نهشت پایه هشتم حالت های هم نهشتی دومثلث برابری سه ضلع (ض ض ض) برای دو ض...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان موضوع پیام رمز را پیدا کن

دانلود پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان موضوع پیام رمز را پیدا کن - بنام خدا علوم تجربی دوم دبستان موضوع: پیام رمز را پیدا کن درس در یک نگاه : ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان موضوع زندگی ما و گردش زمین 2

دانلود پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان موضوع زندگی ما و گردش زمین 2 - بنام خدا علوم تجربی دوم دبستان موضوع: زندگی ما و گردش زمین 2 درس در یک ن...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان موضوع اگر تمام شود

دانلود پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان موضوع اگر تمام شود - بنام خدا علوم تجربی دوم دبستان موضوع: اگر تمام شود درس در یک نگاه : موادی مانند :...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی