اخرین محصولات ثبت شده

گياهان دارويي 1

گياهان دارويي 1 - بنام خدا گياهان دارويي مقدمه احساس نیازبه درمان از اساسی ترین وابتدایی ترین تمایلات بشربوده والهه درمان(اسکوالیا)ازمهمترین ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گلهای نشایی ( کشت و کار)

گلهای نشایی ( کشت و کار) - Saturday, December 14, 2019 موضوع سمینار: گلهای نشایی ( کشت و کار) عنوان درس : ترویج و آموزش کشاورزی Saturday, ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

یاتاقان های مغناطیسی

یاتاقان های مغناطیسی - بنام خدا یاتاقان های مغناطیسی یاتاقان های مغناطیسی این یاتاقان ها شافت را به جای تماس مکانیکی با نیروی مغناطیسی به حا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گلخانه ها

گلخانه ها - بنام خدا موضوع: گلخانه ها سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی مديريت باغبانی گلخانه ها :         مقدمه       تعريف گلخانه   ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گنبدهای نمکی جنوب ایران

گنبدهای نمکی جنوب ایران - بنام خدا گنبدهای نمکی جنوب ایران گنبدهای نمکی جنوب ایران ( رنگ قرمز در شکل) گنبد نمکی سروستان ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزيده اي ازسیاست نامه و قابوس نامه

گزيده اي ازسیاست نامه و قابوس نامه - به نام خداوند جان وخرد گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه اهداف كلي درس 1 . آشنايي با سياست نامه 2 ....

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گشتاور و اهرمها

گشتاور و اهرمها - گشتاور و اهرمها جفت نیرو جفت نیرو: دو نیروی برابر که به صورت غیر مرکزی به جسم وارد می شوند و موازي و مختلف الجهتند. اگر ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گسترش هاي زبان و ادبیات

گسترش هاي زبان و ادبیات - بنام خدا گسترش هاي زبان و ادبيات زبان ها و ادبیات ایرانی: رده PIR معرفی رده در رده P ، PK به زبان ها و ادب...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزیده‌ای از پیش‌نویس استراتژی

گزیده‌ای از پیش‌نویس استراتژی - بنام خدا 1 2 گزیده‌ای از پیش‌نویس استراتژی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 3 اهداف اصلی (اساسی) سازمان تام...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمايشگاه مکانيک خاک

گزارش کار آزمايشگاه مکانيک خاک - گزارش کار آزما ي شگاه مکان ي ک خاک آزمایش شماره 6 : آزمايش تراكم خاك بسمه تعالی آزمايشگاه مكانيك خاك اسات ي...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش پژوهشي درس انفورماتيک پزشکي

گزارش پژوهشي درس انفورماتيک پزشکي - بنام خدا Computer Image Analysis گزارش پژوهشي درس انفورماتيک پزشکي فهرست مطالب مقدمه تعاريف تصوير...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش عملكرد ايمني بيمار

گزارش عملكرد ايمني بيمار - گزارش عملكرد ايمني بيمار 1 تایید بیمار ، موضع و پروسیجر صحیح: در بدو ورود به اتاق عمل انجام میشود علامت گذاری ناحی...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل